Nang mi
Buwa
Datum Místo Rozhodčí Hodnocení
2006

14.10.06

Spez. Ausstellung

Mlada Boleslav

Fr. Dolejsova

VV1

19.11.06

CACIB

Prag Fr. Ing.  Kostalova

VV1

03.12.06

CAC  

Gornsdorf Hr. Dr. Peper

VV

2007
13.01.07 CACIB Nürnberg Fr. Clerc VV
11.02.07 CACIB Brünn Fr. Ing.  Kostalova V3
24.02.07 CAC Glauchau Hr. Kliebenstein V1,J-CAC
25.02.07 CAC Glauchau Fr. Ganami V2,res.JCAC
04.03.07 CACIB München Hr. Machetanz SG1
20.05.07 Spez. Frankenstein Hr. Urosevic V1,JCAC
10.06.07 Spez. Neresheim-Stetten Hr. Machetanz V1,JCAC
16.06.07 Klub Soběslav Fr. Podzemská  V3
08.09.07 CACIB Leipzig Fr. Runderlamp V1,JCAC
30.09.07 Spez. Ansbach Fr. Klotz V1,CAC
07.10.07 CACIB České Budějovice

Fr. Ubrova

V2,res.CAC
18.11.07 CACIB Prag   Fr. Ovesna V3
01.12.07 CAC Annaberg
Buchholz
Hr. Möller V1,CAC
02.12.07 CAC Annaberg
Buchholz
Hr. Zidar V1,CAC
2008
19.01.08 CACIB Nürnberg Hr. Machetanz V1,CAC,res.CACIB
10.02.08 CACIB Brünn Fr. Ovesná V1,CAC
01.03.08 CACIB München Hr. Pohling V1,CAC,res.CACIB
23.03.08 Spez. Krumbach Hr. Machetanz V1,CAC
13.04.08 CACIB Wieselburg Fr. Homonai V1,CAC
17.05.08 CACIB Bratislava Fr. Ubrová V1,CAC
18.05.08 CACIB Bratislava Fr. Kirschbichler V1,CAC
09.08.08 Club Kladno Fr. Ovesná V1,CAC