Nang mi
Codi
Datum Ort Richter Plazierung
2006

14.01.06

CACIB

Nürnberg

Fr. Rübbelke

VV 1

11.06.06

CAC

Iphofen-Dornh.

Hr. Weinberg

V2, Res Jug. CAC

30.09.06

CAC

Aue/Sachsen

Fr. Ubrova

V1, CAC

14.10.06

Spez. Ausstellung

Mlada Boleslav

Fr. Dolejsova

V2

04.11.06

IRAS

Stutgart Hr. Dr. Peper

V3

19.11.06

CACIB

Prag Fr. Ing.  Kostalova

V2, Res CAC

03.12.06

CAC  

Gornsdorf Hr. Dr. Peper

V2, Res CAC

2007
24.02.07 CAC Glauchau Hr. Kliebenstein V2, Res CAC
25.02.07 CAC Glauchau Fr. Ganami V2, Res CAC
04.03.07 CACIB München Hr. Machetanz V1, CAC Res-CACIB
14.04.07 CACIB Erfurt Fr. Rübbelke   V1, CAC
22.04.07 CACIB České Budějovice Fr. Podzemská  V1, CAC
29.04.07 CACIB Prag   Hr. Redlicki V2, Res CAC
20.05.07 Spez. Frankenstein Hr. Urosevic V1,CAC
10.06.07 Spez. Neresheim-Stetten Hr. Machetanz V1,CAC
16.06.07 Klub Soběslav Fr. Podzemská  V2
08.09.07 CACIB Leipzig Fr. Runderlamp V2,res.VDH
08.09.07 CACIB Leipzig Fr. Acker V1,VDH,res.CAC
23.09.07 Klub Alsfeld Fr. Rübbelke   V3
30.09.07 Spez. Ansbach Fr. Klotz V2,res.CAC
07.10.07 CACIB České Budějovice

Fr. Ubrova

V1,CAC
18.11.07 CACIB Prag   Fr. Ovesna V2.res.CAC
01.12.07 CAC Annaberg
Buchholz
Hr. Möller V2,res.CAC
02.12.07 CAC Annaberg
Buchholz
Hr. Zidar V1,CAC
2008
19.01.08 CACIB Nürnberg Hr. Machetanz V2,res CAC
10.02.08 CACIB Brünn Fr. Ovesna V1,CAC,res.CACIB
01.03.08 CACIB München Hr. Pohling V1,CAC,res.CACIB
13.04.08 CACIB Wieselburg Fr. Homonai V1,CAC,res.CACIB
20.04.08 CACIB České Budějovice Hr. Jančík V2
17.05.08 CACIB Bratislava Fr. Ubrová V1,CAC,res.CACIB
18.05.08 CACIB Bratislava Fr. Kirschbichler V1,CAC,CACIB
         
14.09.08 CACIB Leipzig Fr. Rübbelke V1,CAC,CACIB
11.10.08 Spez.
Ausstellung
Mladá Boleslav Hr. Andras V3